Výzva na predkladanie ponúk – “Rekonštrukcia vodovodu na ul. Kpt. Nálepku, Hlohovec”

Obstarávateľ Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. vyzýva  na predloženie ponuky v zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác “Rekonštrukcia vodovodu na ul. Kpt. Nálepku, Hlohovec – Rozvodné potrubie Nábrežie II“.

Viac podrobností v prílohách tohto oznamu.

pdf prewievOtvoriť súbor