Vzorky vody

Odber 14.11.2022

Odber 27.9.2021

Lokalita odberu: OC Váh, SNP, 920 03 Hlohovec vts_ruvz_2021.pdf

Lokalita odberu: Likérka Černý, Šafárikova 1, 92001 Hlohovec

Lokalita odberu: ATS, Kamennohorská ul. 42, 920 01 Hlohovec

Lokalita odberu: ZŠ Šulekovo, Školská 1650 920 03 Hlohovec – Šulekovo

Lokalita odberu: Čerpacia stanica SHELL, Nitrianska 95, 920 01 Hlohovec

Lokalita odberu: ZŠ Koperníkova, Koperníkova 1388/24, 920 01 Hlohovec

Lokalita odberu: Harmónia – zariadenie pre seniorov, Hollého 7, Hlohovec

Lokalita odberu: FMC – dialyzačné služby, s.r.o., Podzámska 16, 920 01 Hlohovec