Obstarávanie zrušené – VYZÝVA NA PREDLOŽENIE PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY NA DODÁVKU TOVARU: „DODÁVKOVÉ VOZIDLO DO 3500KG(FURGON)“

Obstarávateľ Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, vyzýva na predloženie ponuky v zadávaní zákazky na dodávku tovaru: „Dodávkové vozidlo do 3500kg(Furgon)“.

Viac podrobností v prílohe tohto oznamu.

pdf prewievOtvoriť súbor

Príloha č. 1 Formulár – plnenie kritéria na hodnotenie ponúk.

pdf prewievOtvoriť súbor

Príloha č. 2 Technická špecifikácia vozidla.

pdf prewievOtvoriť súbor

Príloha č. 3 Zrušenie obstarávania

pdf prewievOtvoriť súbor