VYZÝVA NA PREDLOŽENIE PONUKY: ROZŠÍRENIE SYSTÉMU STÁLEHO AKUSTICKÉHO MERANIA VODOVODNEJ SIETE – 2. ETAPA

Obstarávateľ Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, vyzýva na predloženie ponuky v zadávaní zákazky na dodávku tovarov: „Rozšírenie systému stáleho akustického merania vodovodnej siete – 2. etapa“.

Viac podrobností v prílohe tohto oznamu.

pdf prewievOtvoriť súbor