VYZÝVA NA PREDLOŽENIE PONUKY : ODBER A ANALÝZA VZORIEK PITNEJ VODY NA ROK 2020

Obstarávateľ Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, vyzýva na predloženie ponuky v zadávaní zákazky na poskytnutie služby: „Odber a analýza vzoriek pitnej vody na rok 2020“.

Viac podrobností v prílohe tohto oznamu.

pdf prewievOtvoriť súbor