Výzva na predloženie cenovej ponuky – Zabezpečenie služby- prevádzka SMS

Obstarávateľ Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, vyzýva na predloženie ponuky v zadávaní zákazky na dodávku tovaru: „Zabezpečenie služby- prevádzka SMS parkovného na území mesta Hlohovec“.

Viac podrobností v prílohe tohto oznamu.

pdf prewievOtvoriť súbor

Príloha č. 1 Formulár – plnenie kritéria na hodnotenie ponúk.

pdf prewievOtvoriť súbor

Vyhodnotenie ponúk

pdf prewievOtvoriť súbor