VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK – „REKONŠTRUKCIA VODOVODU NA UL. KPT. NÁLEPKU, HLOHOVEC“

Obstarávateľ Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. vyzýva na predloženie ponuky v zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác „Rekonštrukcia vodovodu na ul. Kpt. Nálepku, Hlohovec – Rozvodné potrubie Nábrežie II„.

Viac podrobností v prílohách tohto oznamu.

pdf prewievOtvoriť súbor