VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK – „REKONŠTRUKCIA VODOVODU NA UL. KPT. NÁLEPKU, HLOHOVEC – ROZVODNÉ POTRUBIE NÁBREŽIE II“

Obstarávateľ Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. vyzýva na predloženie ponuky v zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác „Rekonštrukcia vodovodu na ul. Kpt. Nálepku, Hlohovec – Rozvodné potrubie Nábrežie II“ .

Viac podrobností v prílohách tohto oznamu.

pdf prewievOtvoriť súbor – Výzva
pdf prewievOtvoriť súbor – Súťažné podklady