Výzva na predkladanie ponúk – „Domové vodomery“

Obstarávateľ Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, vyzýva na predloženie ponuky v zadávaní zákazky na dodanie tovaru “Domové vodomery“.

Viac podrobností v prílohe tohto oznamu.

pdf prewievOtvoriť súbor

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov
pdf prewievOtvoriť súbor