Výzva na predkladanie ponúk – “ČOV Hlohovec, rekonštrukcia dosadzovacej nádrže DN č. 2“

Obstarávateľ Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, v zastúpení konateľky Ing. Beatrix Kopcovej vyzýva na predloženie ponuky v zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác “ČOV Hlohovec, rekonštrukcia dosadzovacej nádrže DN č. 2“

Súčasťou výzvy je aj výkresová časť, ktorá tvorí prílohu k tejto výzve a poskytuje sa elektronicky.

Výzva na predkladanie ponúk – “ČOV Hlohovec, rekonštrukcia dosadzovacej nádrže DN č. 2“ pdf prewievOtvoriť súbor

Príloha č. 1 Technická správa pdf prewievOtvoriť súbor
Príloha č. 2 Prehľadná situácia pdf prewievOtvoriť súbor

Príloha č. 3 Pôdorys a rez DN pdf prewievOtvoriť súbor

Príloha č. 4 Výkaz výmer pdf prewievOtvoriť súbor

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov  pdf prewievOtvoriť súbor