Výzva na predkladanie ponúk – “ČOV Hlohovec, rekonštrukcia dosadzovacej nádrže DN č. 1“

Obstarávateľ Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, v zastúpení konateľky Ing. Beatrix Kopcovej vyzýva na predloženie ponuky v zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác „ČOV Hlohovec, rekonštrukcia dosadzovacej nádrže DN č. 1“

Viac podrobností v prílohe tohto oznamu.

pdf prewievOtvoriť súbor

Príloha č. 1 Formulár – plnenie kritéria na hodnotenie ponúk

pdf prewievOtvoriť súbor

Príloha č. 2 Technická správa

pdf prewievOtvoriť súbor

Príloha č. 3 Prehľadná situácia

pdf prewievOtvoriť súbor

Príloha č. 4 Pôdorys a rez DN

pdf prewievOtvoriť súbor

Príloha č. 5 Výkaz výmer

pdf prewievOtvoriť súbor