Ing. Miroslav Začko

Predseda dozornej rady

Vznik funkcie: 1. 2. 2019

Životopis

Vzdelanie

1987 – 1992 Vysoká škola lesnícko-drevárska, Zvolen

Zamestnania

1998 – doteraz SZČO – výroba nábytku a výrobkov z dreva
1993 – 1998 Mierovan Hlohovec – vedúci technickej prípravy výroby
1992 – 1993 Lubonas, drevo-kovo výrobné družstvo Hlohovec – smenový majster

Členstvá v orgánoch

Členstvá v orgánoch obchodných spoločností a neziskových organizácií pred nástupom do funkcie

2019 – súčasnosť Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., predseda dozornej rady
2007 – 2018 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., člen dozornej rady
2007 – 2011 .A.S.A. Hlohovec, s.r.o., člen dozornej rady
  Slovenský rybársky zväz, člen
  Slovenský zväz poľovníkov, člen
  Slovenský zväz záhradkárov, člen

 

Späť na ORGÁNY SPOLOČNOSTI