Objednávky

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
108-2018-MB Sezako Trnava, s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnava Čistenie čerpacích staníc a česiel 972,00 € 25/07/2018
107-2018-MB Sensus Slovensko a.s., Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá Vodomery 1 094,40 € 25/07/2018
106-2018-MB Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, 922 03 Vrbové Vodárenský materiál 5 000,00 € 25/07/2018
105-2018-MB SPOMA Hlohovec, s.r.o., Bernolákova 704/2, 920 01 Hlohovec Materiál 161,87 € 23/07/2018
104-2018-MB Papier centrum plus, s.r.o., Za poštou 3835/7A, 920 01 Hlohovec Nákup kancelárskych potrieb 30,00 € 23/07/2018
103-2018-MB Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, 922 03 Vrbové Vodárenský materiál 5 363,40 € 20/07/2018
102-2018-MB Papier centrum plus, s.r.o., Za poštou 3835/7A, 920 01 Hlohovec Nákup kancelárskych potrieb 226,92 € 18/07/2018
101-2018-MB IMEX Pumpy, s.r.o., Nitrianska 54, 920 01 Hlohovec Servis čerpadla 168,00 € 18/07/2018
100-2018-MB Radeton SK, s.r.o., Rovná 2, 971 01 Prievidza Oprava korelátora Enigma 259,20 € 17/07/2018
099-2018-MB SPOMA Hlohovec, s.r.o., Bernolákova 704/2, 920 01 Hlohovec Materiál 88,70 € 17/07/2018