Objednávky

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
160-2018-MB Radeton SK, s.r.o., Rovná 2, 971 01 Prievidza Obstaranie loggera 2 133,60 € 22/10/2018
159-2018-MB Mar-Po, spol. s.r.o., Oslobodenia 775/22, 922 03 Vrbové Vodárenský materiál 6 293,57 € 22/10/2018
158-2018-MB Remppol Igor Polačik, Pribinova 15, 920 01 Hlohovec Pracovné pomôcky 128,92 € 22/10/2018
157-2018-MB SPOMA Hlohovec, s.r.o., Bernolákova 704/2, 920 01 Hlohovec Materiál 102,40 € 18/10/2018
156-2018-MB Energyr spol. s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica Modernizácia PČS Dolná Sihoť 70 652,40 € 18/10/2018
155-2018-MB Pažitný Peter - Fitter, Stará hora 3839/7, 920 01 Hlohovec Vodárenský materiál 685,01 € 16/10/2018
154-2018-MB IMEX Pumpy, s.r.o., Nitrianska 54, 920 01 Hlohovec Vodárenský materiál 124,82 € 15/10/2018
153-2018-MB SPOMA Hlohovec, s.r.o., Bernolákova 704/2, 920 01 Hlohovec Materiál 41,66 € 11/10/2018
152-2018-MB KomTeS SK s.r.o., Dopravná 7, 921 01 Piešťany Montáž GPS jednotky 372,00 € 10/10/2018
151-2018-MB Milan Kamenčík, Radlinského 72, 920 01 Hlohovec Oprava a poťahy do automobilu 252,00 € 05/10/2018