Mgr. Monika Budaiová

Riaditeľ, konateľ spoločnosti

Vznik funkcie: 1. 4. 2019

Životopis

Vzdelanie

2009 – 2014 Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra

Zamestnania

2019 – súčasnosť Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. riaditeľ, konateľ spoločnosti
1997 – 2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Nitra, Vedúca útvaru tecnickej evidencie majetku a GIS

Členstvá v orgánoch

Členstvá v orgánoch obchodných spoločností a neziskových organizácií pred nástupom do funkcie

  žiadne

 

Späť na ORGÁNY SPOLOČNOSTI