Ing. arch. Miloslav Drgoň

Člen dozornej rady

Vznik funkcie: 5. 2. 2016

Životopis

Vzdelanie

1987 – 1992 Fakulta architektúry, STU Bratislava, odbor architektúr

Zamestnania

2015 – súčasnosť Mesto Hlohovec, zástupca primátora mesta Hlohovec
2009 – 2015 3MP ateliér, s.r.o., konateľ, zodpovedný projektant pozemných stavieb
1998 – 2015 Ing. arch. Miloslav Drgoň, autorizovaný architekt, zodpovedný projektant pozemných stavieb
  Ing. arch. Miloslav Drgoň – interiéry
  oblasť – investičná výstavba, dosiahnutá pozícia – živnostník
1992 – 1994 Ateliér architektúry Marianum, pomocný projektant

Členstvá v orgánoch

Členstvá v orgánoch obchodných spoločností a neziskových organizácií pred nástupom do funkcie

  FRAŠTAČANIA, o.z., člen
  Občianske združenie Zámok Hlohovec, člen
  Občianske združenie Zámok Hlohovec, podpredseda

 

Späť na ORGÁNY SPOLOČNOSTI