doc.Ing. František Duchoň, PhDr.

Predseda dozornej rady

Vznik funkcie: 16. 12. 2014

Životopis

Vzdelanie

13. decembra 2011 Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave, vedecko-pedagogická hodnosť doc.
2006 – 2010 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, PhD.
1999 – 2005 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ing.

Zamestnania

2012 – súčasnosť Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a Informatiky, univerzitný učiteľ
2008 – 2012 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a Informatiky, výskumník
2005 – 2005 Soderel SK, s. r. o., inžinier automatizácie

Členstvá v orgánoch

Členstvá v orgánoch obchodných spoločností a neziskových organizácií pred nástupom do funkcie

  Národné centrum robotiky, o.z. (predseda)
  FRAŠTAČANIA, o.z., člen
  VVCA o.z. – člen, člen dozornej rady o.z.
  Robotika.sk o.z.

 

Späť na ORGÁNY SPOLOČNOSTI