Zákaznícke centrum

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. aktualizuje preventívne opatrenia nasledovne:

Od pondelka 26.4.2021 otvárame pre verejnosť zákaznícke centrum a pokladňu v bežnom režime, podľa pôvodných otváracích hodín.
zatvorené pre verejnosť zákaznícke centrum a pokladňa. Úhrady faktúr je možné realizovať bezhotovostným prevodom.

Naďalej však uprednostňujeme elektronický kontakt v prípade agendy, týkajúcej sa prevádzky vodovodov a kanalizácie info@vshc.sk (vyjadrenia k PD, informatívny zákres sietí v správe VSHC, žiadosti o pripojenie/zrušenie pripojenia, zákaznícke zmluvy).

Všetky potrebné informácie a tlačivá (v PDF alebo v editovateľnom formáte) sú k dispozícii na stránkach spoločnosti  (www.vshc.sk), rovnako ako kontaktné údaje na zodpovedné osoby.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Otváracie hodiny (Stránkové dni)

(v pracovných dňoch)

Pondelok 8.00 – 11.00 PRESTÁVKA 12.00 – 15.00
Utorok nestránkový deň
Streda 8.00 – 11.00 PRESTÁVKA 12.00 – 17.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 – 11.00 zatvorené zatvorené

 

Kontakt

 

Rozsah poskytovaných služieb

  • Uzatváranie zmlúv o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (nový odberateľ, zmena odberateľa)
  • Zmeny, doplnenie identifikačných údajov odberateľov
  • Zmeny v spôsobe platby faktúr
  • Príjem hotovostných platieb
  • Príjem a vybavovanie reklamácií

 

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.

Prevádzka spoločnosti – Zákaznícke centrum
Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec