Mgr. Tomáš Borovský

Člen dozornej rady

Vznik funkcie: 14. 02. 2019

Životopis

Vzdelanie

2000 – 2007 Trnavská Univerzita v Trnave, Právnická fakulta, odbor Právo

Zamestnania

2019 – súčasnosť Mesto Hlohovec, prednosta MsÚ
2016 – 2019 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., konateľ
2015 – 2019 Mesto Hlohovec, vedúci kancelárie primátora mesta
2011 – 2015 Mesto Piešťany, vedúci referátu právneho
2008 – 2011 Mesto Piešťany, referent referátu právneho

Členstvá v orgánoch

Členstvá v orgánoch obchodných spoločností a neziskových organizácií pred nástupom do funkcie

2019 – súčasnosť Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., člen dozornej rady spoločnosti
2015 – 2015 Vodárenské a technické služby, s.r.o., člen dozornej rady spoločnosti

 

Späť na ORGÁNY SPOLOČNOSTI