Odpočty vodomerov (I. polrok roka 2019)

Odpočty vodomerov

Vodárenská spoločnosť Hlohovec upozorňuje verejnosť, že v mesiaci jún budú prebiehať odpočty vodomerov za prvý polrok roka 2019.

Zamestnanci spoločnosti vykonávajú celoplošný odpočet stavu vodomerov v pracovné dni, ale aj počas víkendov. V tejto súvislosti VSHC upozorňuje spotrebiteľskú verejnosť na opatrnosť pri identifikácii osoby, ktorá vykonáva odpočet stavu vodomeru. Pred odčítaním je pracovník, resp. poverená osoba, povinný bez vyzvania sa preukázať identifikačnou kartou, ktorá obsahuje jeho meno. Na druhej strane identifikačnej karty sa nachádza telefónne číslo, na ktorom je možné overenie totožnosti a rozsah poverenia.

VSHC zároveň upozorňuje, že poverené osoby na odpočet stavu vodomerov, nebudú vykonávať žiadnu ďalšiu činnosť, ako napríklad inkasovanie nedoplatku či vyúčtovanie preplatku za vodné a stočné, resp. za iné služby Vodárenskej spoločnosti Hlohovec.

V prípade, že Vás doma naši zamestnanci nezastihnú, môžete nahlásiť stav vodomeru aj na našich stránkach prostredníctvom formuláru na nahlásenie stavu vodomeru.