Faktúry

Číslo Dodávateľ / Zmluvná strana Názov / Predmet Suma Dátum zverejnenia
2018/3741 Sezako Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava 917 01 čistenie PČS – odsatie a odvoz splaškových vôd – čistenie kanalizácie – vyčistenie dažďových vpustí 5 121,60 € 22/01/2019
8414643066 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11 zemný plyn – vyúčtovacia faktúra -548,62 € 22/01/2019
8446347760 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11 zemný plyn – vyúčtovacia faktúra -346,03 € 22/01/2019
8210002113 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11 zemný plyn – vyúčtovacia faktúra -28,09 € 17/01/2019
180100050 Mestská ČOV, spol. s.r.o. Hlohovec, M.R. Štefánika 1, Hlohovec 1, 920 01 čistenie odpadových vôd 12/2018 63846,02 € 17/01/2019
7038399159 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava 851 01 nákup PHM 342,43 € 17/01/2019
P186914 KomTes SK s.r.o., Dopravná 7, Piešťany 921 01 mesačný paušál – 12/2018 74,88 € 17/01/2019
7240676901 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava 1, 810 00 spotreba el. energie – Nábrežie A. Hlinku 371,14 € 17/01/2019
7141213527 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava 1, 810 00 spotreba el. energie – Vinohradská 369,42 € 17/01/2019
7180988618 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O. Box 325, Bratislava 1, 810 00 spotreba el. energie – vyúčtovacia faktúra 867,07 € 17/01/2019